Podstata Filozofie A Kultury

Podstata filozofie a kultury PDF
Author: Dr. Jan Volf
Publisher: E-knihy jedou
ISBN: 8075899857
Size: 18.92 MB
Format: PDF
Category : Philosophy
Languages : cs
Pages : 336
View: 7152

Get Book

Smyslem knihy je přispět k nahlédnutí do podstaty, vnitřní složitosti a vzájemného propojení vybraných podstatných filozofických disciplín (oborů, odvětví, oblastí, složek), směrů (proudů a škol), paradigmat, jednotlivých postojů a pozic filozofie jako celku. Kniha se snaží ukázat na podstatu, povahu a koncepci kultury pohledem filozofie. Ukazuje jednu z možných cest, jak vstoupit do filozofie a kultury. Kniha se dále snaží, aby čtenář pochopil vzájemnou souvztažnost problematiky a tím se orientoval v základní a podstatné problematice jednotlivých témat filozofie a kultury. Kniha má tu přednost, že se s její pomocí seznámíme s pluralitou nejrůznějších názorů a přístupů k filozofické a kulturní tématice, která umožňuje uvažovat o tom, co z toho všeho je nám blízké a co nikoli. TÉMATA Filozofie: == Vznik a podstata filozofie == Filozofie myšlení == Ontologie (metafyzika, filozofie bytí) == Gnozeologie (noetika, epistemologie, filozofie poznání) == Filozofická antropologie (filozofie člověka) == Filozofie jazyka a rozumění ve filozofii Kultura: == Charakteristika pojmu kultura. Typologie, struktura a povaha kultury. Kulturní proces. == Formování pojmu kultura (kulturní vývoj) == Dichotomie v kultuře (kontrastní myšlenkové styly) == Jevový a ideační řád kultury == Kultura a civilizace == Jazyk a kultura == Kulturologická reflexe člověka a kultury == Kulturní a sociální antropologie == Duchovní kultura == Kultura jako způsob života. Hodnoty a postoje.

Sp R O Panteizm Droga Spinozy Do Filozofii I Kultury Niemieckiej

Sp  r o panteizm  Droga Spinozy do filozofii i kultury niemieckiej PDF
Author: JÓZEF PIÓRCZYŃSKI
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
ISBN: 8394166679
Size: 61.23 MB
Format: PDF, ePub
Category : Philosophy
Languages : pl
Pages : 412
View: 1280

Get Book

Spór, w którym głównymi antagonistami byli Jacobi i Mendelssohn, dotyczył pierwotnie tego, czy Lessing był spinozystą. Usiłowania rozstrzygnięcia tej kwestii prowadziły z natury rzeczy do zasadniczego sporu o filozofię Spinozy. Najpierw dyskusja między Mendelssohnem a Jacobim przebiegała w formie listów i rozpraw przekazywanych sobie nawzajem. Z chwilą publikacji testów Jacobiego „O nauce Spinozy w listach do Pana Mojżesza Mendelssohna” spór staje się publiczny, uruchamiając świadomość i podświadomość niemiecką zakorzenioną w panteizmie i angażując „całe uczone i lubujące się w estetyzmie Niemcy” (M. Grunwald, XIX w.) „Autor próbuje odpowiedzieć na dwa pytania. Po pierwsze, w jaki dokładnie sposób przebiegała recepcja myśli Spinozy w Niemczech w ostatnich dziesięcioleciach XVIII w., po drugie zaś, jaki wpływ miała ona na przemiany filozofii niemieckiej tego okresu. Obie kwestie można bez wahania określić jako fundamentalne dla rozumienia sytuacji, która zaistniała w filozofii niemieckiej u schyłku epoki oświecenia i z której wyrósł idealizm niemiecki – myśl z jednej strony wieńcząca niemieckie oświecenie, z drugiej zaś otwierająca nowe, już ściśle współczesne perspektywy w filozofii. Z uwagi na to, że klasyczna filozofia niemiecka należy do najważniejszych źródeł myśli współczesnej, wartość książki Józefa Piórczyńskiego nie sprowadza się do czysto historycznego sprawozdania z pewnego interesującego epizodu w dziejach myśli niemieckiej XVIII stulecia, lecz polega nadto na dostarczeniu pewnych istotnych wątków pozwalających lepiej zrozumieć szereg faktów, które zaważyły na tym, czym stała się filozofia na przełomie XVIII i XIX w., i które wciąż do pewnego stopnia określają horyzonty współczesnego myślenia. Praca ma zatem również znaczenie stricte filozoficzne” (fragment recenzji wydawniczej).

Postmodernizm A Filozofia

Postmodernizm a filozofia PDF
Author: Stanisław Czerniak
Publisher: Instytut Filozofii I Socjologii Polskiej Akademii Nauk
ISBN:
Size: 34.81 MB
Format: PDF, ePub, Docs
Category : Philosophy
Languages : pl
Pages : 409
View: 503

Get BookWst P Do Filozofii

Wst  p do filozofii PDF
Author: Antoni B. Stępień
Publisher:
ISBN:
Size: 19.94 MB
Format: PDF, ePub, Docs
Category : Philosophy
Languages : pl
Pages : 342
View: 406

Get BookFilozofia I Krytyka

Filozofia i krytyka PDF
Author: Karol Libelt
Publisher:
ISBN:
Size: 79.23 MB
Format: PDF, ePub
Category : Philosophy
Languages : pl
Pages :
View: 4178

Get BookCz Owiek W Kulturze

Cz  owiek w kulturze PDF
Author: Krzysztof Łojek
Publisher:
ISBN:
Size: 37.11 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
Category : Civilization
Languages : pl
Pages : 614
View: 7153

Get BookRoczniki Filozoficzne

Roczniki filozoficzne PDF
Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 27.99 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
Category : Philosophy
Languages : pl
Pages :
View: 687

Get Book