Se Me Eserler 1

Se me eserler 1 PDF
Author: Şevket Pamuk
Publisher:
ISBN:
Size: 32.94 MB
Format: PDF, ePub
Category : Debts, Public
Languages : tr
Pages : 211
View: 4975

Get BookOsmanl Ekonomisi Ve Kurumlar

Osmanl  Ekonomisi ve Kurumlar  PDF
Author: Şevket Pamuk
Publisher:
ISBN:
Size: 23.57 MB
Format: PDF, ePub
Category :
Languages : tr
Pages :
View: 184

Get Book

Osmanlı-Türkiye iktisat tarihi alanının en önde gelen isimlerinden Prof. Dr. Şevket Pamuk'un 1992-2006 yılları arasında kaleme aldığı makalelerden, tematik bir bütünlük içinde derlenmiş bu kitap, bazı önemli soruların cevaplarını arıyor: Osmanlı devletinin iktisat politikalarına sanıldığı gibi katı bir müdahalecilik mi egemendi? Yoksa pragmatizm, esneklik ve müzakereye yatkınlık daha ağır basan eğilimler miydi? Osmanlı tarihi hakkında sık sık dile getirilen "gerileme paradigması" ne ölçüde geçerliydi? Geleneksel Osmanlı tarihçiliğinin duraklama ve gerileme dönemleri olarak adlandırdığı yüzyıllarda ekonomide neler oluyordu? Batı'daki Fiyat Devrimi, Osmanlı ekonomisindeki kötüye gidişten ne ölçüde sorumluydu? Şevket Pamuk, bu soruların cevaplarını ararken, Sanayi Devrimi öncesindeki dönemde, özellikle de 16.-18. yüzyıllarda, Osmanlı ekonomisinin genel gidişatını, gelirleri, ücretleri ve yaşam standartlarını Avrupa ile karşılaştırmalı bir çerçevede ele alıyor. Osmanlı Ekonomisi ve Kurumları'nı yeniden düşünmek için farklı bir kavramsal çerçeve ve belgelere eleştirel bir bakış öneren bu kitapta yer alan makalelerden biri de ("Osmanlı İmparatorluğu'nda ve Avrupa'da Ücretler, 1489-1914", Süleyman Özmucur ile birlikte) ABD İktisat Tarihi Derneği tarafından 2001-2002 yılı "En İyi Makale Ödülü"ne layık görüldü.

Klasikten Moderne Osmanl Ekonomisi

Klasikten Moderne Osmanl  Ekonomisi PDF
Author: Arif Bilgin
Publisher: Kronik Kitap
ISBN:
Size: 55.58 MB
Format: PDF, Kindle
Category : History
Languages : tr
Pages : 384
View: 7103

Get Book

Geçmişin en uzun ömürlü devletirinden birini kurarak onu, orta zaman sonlarından yakın çağ başlarına dek taşımayı başaran Osmanlıların hikayesi, benzerine az rastlanan tarihi bir tecrübedir. Köklü değişimlerin ve buhranların yaşandığı çağları büyük bir dirayetle aşarak, şaşılacak derecede uzun süre var olmayı başaran bu Akdeniz imparatorluğunun, serüveninde emsalsiz bir birikimi barındırdığı yadsınamaz. Kuruluşta kadimden tevârüs ettiği gelenekle yoğrulan bu İmparatorluk, zaman içinde iç dinamik­lerle kendini yenilemiş ve nihayet çözülme emarelerinin hissedildiği andan itibaren özgünlüğüne yeni bir soluk getirecek farklı bir noktaya doğru ev­rilmiştir. Tanzimat, bu yeni yapılanma sürecinin yoğun olarak hissedildiği bir evredir. Bu kitap, İmparatorluğun klasikten moderne doğru seyreden girift yolculuğunu ekonomik açıdan irdelemekte, çeşitli iktisadî konulara ışık tut­maya çalışan, Osmanlı iktisat dünyasını anlamaya yönelik araştırmaların derlenmesinden meydana gelmektedir. Dört bölümden oluşan kitap başlıca üretim, pazarlama, iktisadî yönetim, parasal ilişkiler, ekonomik faaliyetler, ormanlar ve madenler gibi konulara odaklanmıştır. Bölümler sırasıyla, “Mali Düzenlemeler ve Uygulamalar”, “Para ve Mal Ticareti”, “Kredi Arzı ve Rekabetçi Dayanışma”, “Yerin Hem Altından Hem Üstünden Nema­lanmak: Madenler ve Ormanlar” ve “Zanaatkarlardan Satıcılara: Üretim ve Pazarlama” başlıklarını içermektedir. Kitap boyunca ele alınan farklı alan­lara münhasır konular üzerinden klâsikten moderne Osmanlı ekonomisine dair bir panorama sunulmakta ve tarihî değişim çizgileri ele alınmaktadır.

Osmanl Mparatorlu U Nda Devlet Ve Ekonomi

Osmanl   mparatorlu u nda Devlet ve Ekonomi PDF
Author: Mehmet Genç
Publisher: Ötüken Neşriyat A.Ş.
ISBN: 6051553657
Size: 47.80 MB
Format: PDF, ePub
Category : Business & Economics
Languages : tr
Pages : 385
View: 7116

Get Book

Çağımızın en büyük tarihçilerinden birinin çeyrek yüzyıl boyunca yaptığı araştırmaların muhassalası... "Osmanlı yükselme ve gerilemesinin ekonomik sebepleri ne idi? Cevaplar bu kitapta... (Taha AKYOL) "Sual sahibi bir kitap... Multidisipliner bakış açısının hâkimiyeti kendisini hemen hissettiriyor ve esere çok başka bir kıymet boyutu ilave ediyor. (Ahmet Turan ALKAN) "Son iki yüz yıllık sosyal ve ekonomik dönüşümü, herhangi bir Batı merkezli tarih telakkisine ve bundan üretilen soyut modellere başvurmadan kendi geliştirdiği kavramlarla açıklayan bir eser. (Dr. Erol ÖZVAR ) "Çok tartışılması gereken yanlara sahip bir yapıt... (Dr. Hasan Bülent KAHRAMAN) "Genç Mehmet bir gün umumi kanaate taban tabana zıt bir yaklaşımla sersemletiyor insanı. (Mustafa ARMAĞAN) "Okuyun... Ve kitleleri değil, yaptığı işin asaletini düşünen büyük bir ustanın tarihe nasıl kayıt düştüğünü gözlerinizle görün. (Dücane CÜNDİOĞLU) "İlim dünyamızın yüz akı sayılabilecek... Özün özü bir eser. (Mehmed NİYAZİ) [ Ötüken Neşriyat ]

Osmanl Dan Cumhuriyet E Ekonomi Ne Kan Sekt Rler

Osmanl   dan Cumhuriyet  e Ekonomi  ne   kan Sekt rler PDF
Author: Kurtuluş Yılmaz GENÇ
Publisher: Astana Yayınları
ISBN: 6257890446
Size: 44.86 MB
Format: PDF, Kindle
Category : Business & Economics
Languages : tr
Pages : 272
View: 3867

Get Book

Bu kitapta, Osmanlı İmparatorluğu’ndan Türkiye Cumhuriyeti’ne ekonomi, sektörler temelinde ortaya konulmaktadır. Bu çerçevede, öne çıkan sektörler, bilimsel-akademik bir yaklaşımla ele alınmıştır. Demiryolları, havacılık, eğitim, tarım, denizcilik, madencilik, tekstil, gazetecilik, reklam ve sinema işletmeciliği, halkla ilişkiler, fotoğraf stüdyoları, Osmanlı İmparatorluğu’nda ve Türkiye Cumhuriyeti’nde ekonominin önemli bileşenlerinden bazılarıdır. Bu konular, önemleriyle ilişkili olduğu kadar yazarların ilgi alanlarına dayalı olarak da bu kitap kapsamına alınmışlardır. Kitapta, “demiryolları” konusunu Kurtuluş Yılmaz GENÇ, “Havacılık” konusunu Nihal ARICAN KAYGUSUZ, “eğitim sistemi”ni Tuğba ATACAN, “tarım”ı Okan KEKÜL, “Denizcilik İşletmeleri”ni Hakan SİPAHİ, “madencilik” konusunu Farideh NİYAZİ, “tekstil işletmeciliği”ni Nurdan KUMAŞ, “gazetecilik” konusunu Sevgi Sevil ÖZGAN MISIRCI ve Nevin BÖLÜKBAŞI, “reklam ve sinema işletmeciliği”ni Ahmet Can AKGÜN, “halkla ilişkiler” başlığını Selfiye ÖZKAN, “fotoğraf stüdyoları” konusunu Nihal İPEK yazmıştır. Kitabın dizgisini ve basımını üstlenerek yayımlayan Astana Yayınevi çalışanlarına ve yöneticilerine çok teşekkür ederiz. Kitabın, ekonomi literatünde ilişkili yeni çalışmaları teşvik etmesi umuduyla.

Osmanl Dan Cumhuriyete

Osmanl dan Cumhuriyete PDF
Author: Şevket Pamuk
Publisher:
ISBN:
Size: 28.75 MB
Format: PDF, Kindle
Category : Economic development
Languages : tr
Pages : 364
View: 7345

Get BookT Rkiye Ekonomisi

T rkiye ekonomisi PDF
Author: Yakup Kepenek
Publisher:
ISBN:
Size: 44.37 MB
Format: PDF, Docs
Category : Ekonomi-Türkiye
Languages : tr
Pages : 510
View: 1952

Get BookBizans Osmanl Sentezi

Bizans Osmanl  sentezi PDF
Author: İsmail Tokalak
Publisher:
ISBN:
Size: 26.78 MB
Format: PDF, ePub
Category : Bizans İmparatorluğu
Languages : tr
Pages : 704
View: 3738

Get Book