Laurea I Ai Premiului Herder

Laurea I Ai Premiului Herder PDF
Author: Sursa: Wikipedia
Publisher: Books LLC, Wiki Series
ISBN: 9781232275268
Size: 34.23 MB
Format: PDF, Kindle
Category :
Languages : ro
Pages : 26
View: 5702

Get Book

Surs?: Wikipedia. Pagini: 24. Capitolele: Tudor Arghezi, Paul Celan, Ana Blandiana, Constantin Lucaci, Constantin Noica, Zoe Dumitrescu Bu?ulenga, ?tefan Niculescu, Adrian Marino, Marin Sorescu, Maria Banu?, List? de laurea?i ai premiului Herder, Aurel Stroe, Eugen Barbu, Mircea Dinescu, Zaharia Stancu, Virgil V?t ianu, Anatol Vieru, Andrei Corbea Hoi?ie, Premiul Herder, Ana Maria Zahariade. Extras: Tudor Arghezi (n. 21 mai 1880, Bucure?ti - d. 14 iulie 1967) a fost un scriitor rom n cunoscut pentru contribu?ia sa la dezvoltarea liricii rom ne?ti sub influen?a baudelairianismului. Opera sa poetic?, de o originalitate exemplar?, reprezint? o alt? v rst? marcant? a literaturii rom ne. A scris, ntre altele, teatru, proz? (notabile fiind romanele Cimitirul Buna Vestire ?i Ochii Maicii Domnului), pamflete, precum ?i literatur? pentru copii. A fost printre autorii cei mai contesta?i din ntreaga literatur? rom n?. Numele s?u adev?rat este Ion N. Theodorescu, iar pseudonimul s?u, Arghezi, provine, explic? nsu?i scriitorul, din Argesis - vechiul nume al Arge?ului. Ovid S. Crohm?lniceanu propunea n studiul consacrat operei poetului din Istoria literaturii rom ne ntre cele dou? r?zboaie mondiale o alt? explica?ie, pseudonimul ar proveni din unirea numelor a doi celebri eretici, Arie ?i Geza. Arghezi este unul dintre autorii canonici din literatura rom n?. S-a n?scut pe data de 21 mai 1880 la Bucure?ti, n strada rani nr. 46. Este fiul lui Noe Theodorescu ?i al Mariei. ntre 1887 ?i 1891 a fost elev al ?colii primare Petrache Poenaru" sub ndrumarea primului s?u dasc?l, Nicolae Abramescu. ntre 1891 ?i 1896 urmeaz? cursurile gimnaziului "Dimitrie Cantemir" ?i apoi pe cele ale liceului "Sf ntul Sava" din Bucure?ti. De la v rsta de 11 ani, din cauza situa?iei familiale, este nevoit s? se ntre?in? singur, d nd medita?ii. Anul 1896 este anul debutului s?u literar. La 30 iunie public? n ziarul "Liga Ortodox?," condus de Alexandru Macedonski, poezia "Tat?l meu," semnat...

Distinc Ii Interna Ionale

Distinc Ii Interna Ionale PDF
Author: Sursa: Wikipedia
Publisher: Books LLC, Wiki Series
ISBN: 9781232357490
Size: 53.64 MB
Format: PDF, ePub
Category :
Languages : ro
Pages : 56
View: 5670

Get Book

Surs?: Wikipedia. Pagini: 54. Capitolele: Distinc?ii literare, Laurea?i ai Premiului Apollinaire, Laurea?i ai premiului Herder, Medalia?i mondiali, Premiul Nobel, Laurea?i ai Premiului Nobel dup? ?ar?, Lista laurea?ilor Premiului Nobel, Lista laurea?ilor Premiului Nobel pentru Fiziologie sau Medicin?, Premiul Nobel pentru Fizic?, Premiul Nobel pentru Economie, Tudor Arghezi, Premiul Nobel pentru Chimie 2003, Paul Celan, Premiul Nobel pentru Literatur?, Linda Maria Baros, Ana Blandiana, Constantin Lucaci, Medalia Fields, Premiul Nobel pentru Pace, Constantin Noica, Zoe Dumitrescu Bu?ulenga, Premiul Wolf, ?tefan Niculescu, Adrian Marino, Marin Sorescu, Alfred Nobel, Maria Banu?, List? de laurea?i ai premiului Herder, Medalia Linn, Aurel Stroe, Eugen Barbu, Mircea Dinescu, Premiul Georg B chner, Zaharia Stancu, Premiul Muzeul European al Anului, Virgil V?t ianu, Anatol Vieru, Andrei Corbea Hoi?ie, Premiul Herder, Medalia Darwin, Premiul World Fantasy, Ana Maria Zahariade. Extras: Laurea?ii Premiului Nobel sunt lista?i dup? ?ar?. 776 persoane ?i organiza?ii au ob?inut premiul Nobel (octombrie 2005). Lista arat? na?ionalitatea laurea?ilor, a?a cum a fost declarat? pe site-ul oficial al Premiului Nobel. Unii laurea?i sunt lista?i la mai mult dec t o ?ar?: de exemplu dac? ?ara natal? ?i /sau na?ionalitatea difer? de ?ara de re?edin . n acest caz, asteriscul (*) apare l ng? numele s?u c nd este listat sub ?ara natal?, ?i ?ara natal? apare cu caractere italice l ng? numele s?u n toate celelalte liste.. Organiza?iile care au fost fondate ntr-o singur? ?ar? sunt marcate prin dou? asteriscuri (**). Laurea?ii Premiului Nobel sunt oameni de ?tiin, scriitori ?i militan?i pentru pace care au fost r?spl?ti?i pentru realiz?rile n domeniile lor de activitate. Vede?i ?i: Laurea?i ai Premiului Nobel dup? ?ar? 2009 Charles Kuen Kao, Willard Boyle, George E. Smith 2008 Yoichiro Nambu, Makoto Kobayashi, Toshihide Maskawa 2007 Albert Fert, Peter Gr nberg 2006 John C. Math...

              PDF
Author:
Publisher:
ISBN: 9789774279829
Size: 68.70 MB
Format: PDF
Category :
Languages : ar
Pages : 247
View: 3190

Get Book