Kara Ticaret Hukuku

Kara ticaret hukuku PDF
Author: Kemal Arar
Publisher:
ISBN:
Size: 67.99 MB
Format: PDF
Category : Commercial law
Languages : tr
Pages :
View: 222

Get BookEurasian Economic Perspectives

Eurasian Economic Perspectives PDF
Author: Mehmet Huseyin Bilgin
Publisher: Springer Nature
ISBN: 3030350401
Size: 75.49 MB
Format: PDF, Docs
Category : Law
Languages : en
Pages : 420
View: 3353

Get Book

This volume of Eurasian Studies in Business and Economics includes selected papers from the 25th Business and Economics Society (EBES) Conference, held in Berlin, Germany, in May 2018. While the theoretical and empirical papers presented cover diverse areas of economics and finance from different geographic regions, the main focus is on the latest research in the economics of innovation, investment and risk management together with regional studies. The book also includes studies on law and regulation themes such as economic offences by women, formation of contracts via the internet and public tender for residents of communes.

Turkish Law Of Persons

TURKISH LAW OF PERSONS PDF
Author: Yuksel DOGAN
Publisher:
ISBN: 1095503375
Size: 48.28 MB
Format: PDF, Kindle
Category : Law
Languages : en
Pages : 191
View: 6325

Get Book

Law of Persons is the foundation of the law. It is impossible for an individual to understand the other branches of the law such as family law, contract law, commercial law, and others without knowing the law of persons. The book explains the basic concepts and principles of the Turkish law of persons clearly and concisely. It also shows the provision of the Turkish Civil Code relating to the law of persons. The target audience of the book is students and jurists who want to more about the Turkish law of persons. Some concepts the book cover are: Definition of Person, Natural Persons, Legal Persons, Sources of Law of Persons, Personality, Beginning of Personality, Legal Status of Unborn Person, Death, Legal Consequences of Death, Presumption of Death, Legal Consequences of the Presumption of Death, Presumption of Simultaneous Death, Absence, The Capacity for Rights, The capacity to Act, Personality Rights, Characteristics of the Personality Rights, Claims for Protection Personality Rights, The Right of Rectification and Reply, Acquisition of a Name, Types of Names, Usurpation of a Name, Concept of Kinship, Blood Kinship (Consanguinity), Affinal kinship, Legal Consequences of Kinship, Definition of Domicile, Civil Status Registers, Concept of Legal Person, Definition of Association, Formation of an Association, Termination of Association, Definition of Foundation, Organization of Foundations, Dissolution of Foundation

Prat K T Caret Ve Hukuk Derg S

PRAT K T CARET VE HUKUK DERG S  PDF
Author:
Publisher: Pratik Ticaret ve Hukuk Dergisi
ISBN:
Size: 27.43 MB
Format: PDF, Kindle
Category :
Languages : tr
Pages : 88
View: 4664

Get Book

Pratik Ticaret ve Hukuk Dergisi’nin ilk sayısı ile huzurunuzdayız. Amacımız, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ışığında, Şirketler ve Kooperatifler Hukukuna, ticaret ve sanayi odaları ile esnaf ve sanatkârlar odaları, ticaret sicili ve ticaret sicili müdürlükleri mevzuatına ilişkin olarak uygulamada karşılaşılan sorunları ele alan, uygulamacılara yol göstermeyi ve akademik yazım kurallarına uymayı şiar edinen bir anlayışla, pratiğe dönük bilgileri siz değerli okurlarla paylaşmaktır. Aylık olarak ve sadece elektronik ortamda yayımlanacak Dergimize her ayın onbeşinci günü ulaşabileceksiniz. Her sayıda, konunun uzmanları tarafından ele alınmış makalelere, köşe yazılarına, şirketlere ilişkin yargı kararlarına, ilgili Bakanlıkların Özelge ve Genelgelerine, sizlerden gelen sorulara uzmanların verdiği cevaplara ve pratik bilgilere yer vereceğiz. Dergimizin sizlere “merhaba” dediğimiz bu ilk sayısında, birden fazla ortağı bulunan anonim ile limited şirketlerin tek ortaklı şirkete dönüştürülebilmeleri için ne yapılması lazım geldiği ele alınmakta, uygulamada sıkça karşılaşılan limited şirketlerde pay devrine ilişkin makaleye yer verilmekte, ayrıca Torba Yasa ile sene sonuna kadar uzatılması öngörülen hızlı tasfiye imkanına dair makale ile ticaret sicili müdürlüğünde görev yapan personelin hukukî ve cezaî sorumluluklarına dair makale de siz değerli okurların beğenisine sunulmaktadır. Bilgi paylaştıkça çoğalır. Bu çerçevede, Pratik Ticaret ve Hukuk Dergisi’nde yayımlanmasını arzuladığınız makalelerinizi yahut uzmanlarımız tarafından cevaplandırılmasını arzuladığınız sorularınızı [email protected] adresine gönderebilirsiniz. Dergimizin ilk sayısının hayırlı olmasını diliyoruz. Daha nice sayılarda buluşmak ümidiyle…

4857 Say L Kanunu D Neminde Veren Ve Ilerin Sa L Ve G Venli I A S Ndan G Rev Ve Sorumluluklar

4857 Say l    Kanunu D neminde   veren ve    ilerin   Sa l    ve G venli i A  s ndan G rev ve Sorumluluklar  PDF
Author: Selim Gündüz
Publisher: Hiperlink eğit.ilet.yay.san.tic.ve ltd.sti.
ISBN: 6052817054
Size: 44.35 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
Category : Law
Languages : tr
Pages : 172
View: 5524

Get Book

Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliğine ihtiyaç İngiltere ve Kıta Avrupa’sında olduğu gibi öncelikle kömür madenciliğinde ortaya çıkmıştır. Osmanlı döneminde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin düzenlemelere baktığımızda; 1865 yılında kabul edilen kabul edilen Dilaver Paşa Dilaver Paşa Nizamnamesini ve 1869 yılında kabul edilen Maadin Nizamnamesini görmekteyiz. Cumhuriyet döneminde ise; 1921 yılında Ereğli Maden işçilerinin hukukuna ilişkin düzenleme, 1930 da kabul edilen Umumi Hıfzı Sıhha Kanunu(özellikle kadın ve çocuk işçilerin korunmasına ilişkin düzenlemeler ve 50 den fazla işçi çalıştıran işyerleri için işyeri hekimi çalıştırma zorunluluğu), 1936 da kabul edilen 3008 sayılı ilk iş yasası, 1945 yılında Çalışma Bakanlığının kurulması, aynı yıl ana hizmet birimi olarak İşçi Sağlığı Genel Müdürlüğünün kurulması, 1968 de İŞGÜM’ün kurulması, 1971 de üçüncü iş yasası ve 1974 ile 2003 arası bir duraklama dönemi olduğunu, 2003’ te 4857 sayılı iş yasası ile iş sağlığı ve güvenliğine yeni bir bakış açısı getirilmiştir. 4857 sayılı iş yasası ile ülkemizde iş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki yasal düzenlemeler devam etmiştir. Yasal yapılanma bakımından 2012 yılında 6331 sayılı bir müstakil İş sağlığı ve güvenliği yasası çıkartılarak üst bir seviyeye ulaşılmıştır. Yapılan çalışma 2003 yılında çıkartılan 4857 sayılı İş yasası ile iş Sağlığı ve Güvenliği konusunda getirilen düzenlemeleri kapsamaktadır. Çalışmamın orijinali 1998 yılında başlayıp 2004’ de bitirdiğim İstanbul Üniversitesi, Çalışma Ekonomisi bölümünde tamamladığım doktora tezimin bir kısmını kapsamaktadır(İşçi ve İşverenlerin İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Görev ve Sorumlulukları-Uygulamalı Bir Alan Çalışması Örneği).

The Carrier S Liability Under International Maritime Conventions

The Carrier s Liability Under International Maritime Conventions PDF
Author: Hakan Karan
Publisher: Edwin Mellen Press
ISBN:
Size: 65.59 MB
Format: PDF, Kindle
Category : Law
Languages : en
Pages : 512
View: 5888

Get Book

This book centres on the sea carrier's liability for loss of or damage to goods under convention based regimes. The Hague, Hauge-Visby and Hamburg Rules have become the main reason for lack of uniformity in the field of the carriage of goods by sea today with their different texts and legislative styles. Preface; The book deals with the carrier's liability for breach of contract of sea carriage of goods under the convention-based regimes: the Hague Rules, the Hague-Visby Rules and the Hamburg Rules. Dr. Karan has undertaken an ambitious and brave task in joining an ongoing debate on whether the maritime transport industry needs all the 3 conventions on the same subject: the legal regime relating to carriage of goods. The book is divided into four broad Parts and a Conclusion. Part I deals with the preliminaries by setting out the basis for the carriers' liability under Roman Law, Common Law, Civil Law and Convention regimes. Part II is devoted to conditions applicable to the contract of carriage under the same regimes following the pattern set out Part I. Part III deals with exclusions and exemptions of the carriers' liability. carrier. The book concludes with exhaustive concluding remarks. The book starts on the premises that the unification, clarification and simplification of domestic legislation regulating carriage of goods by sea have always been the aim of shippers who wish to ascertain and minimize their contractual liability and insurance risks in such contracts. The book argues that it is for those reasons that the three international conventions (Hague Rules, Hague-Visby and the Hamburg Rules) were enacted. However, with differing textual approaches and legislative styles these conventions have themselves become the main obstacle to uniformity in international sea carriage today, with different countries applying different regimes. The book then examines and explains the necessity for, and the needed, amendments to the Conventions in comparison with the other carriage conventions (by Air, Road, Rail and Multi-modal Transport). subject is not only unique but also puts the Rules in perspective and makes it easy for, especially practitioners, to better appreciate. Furthermore it also leaves it easier for undergraduates, post-graduates, and advanced researchers and scholars who might wish to pursue further research to do so. Secondly, the book identifies, evaluates, and compares the carrier's liabilities under the three conventions and determines the conditions of such liabilities and exemptions. In particular the author does not shy away from asking and answering questions as to whether the conventions lead to certainty in the international sea carriage regime and, if so, whether they have kept up to date with economic, political and technological developments in the field. The main arguments that the book highlights is the Anglo-American or Common Law approach versus the Continental or Civil law approach which has dodged this area of the law and made difficult attempts to unify the Conventions. This argument has been made in the past but not as strongly as in this instance. between the Hague and Hamburg liability regimes except for what the book refers to as the archaic nautical fault and fire exemptions, and that the latter, which contain all the Visiby amendments and the SDR Protocols, were more clearly drafted with the needs of modern trade in mind and have brought the regime into line with other modern transport Conventions. Having examined all the strengths and weaknesses of the three conventions, the author comes down on the side of the Hamburg Rules, as the preferred and more international and forward-looking convention on carriage by sea. In committing himself to one side, the author has not avoided the central debate on the subject, if anything he has aided it. Having so nailed its flag to the mast, the book also cautions that the Hamburg Rules themselves, to a certain extent, need some clarification and amendments to be more acceptable and accommodating. require the carrier to prove that the exempted occurrence causing the loss and to the exercise of care expected from a prudent carrier to avoid the occurrence and its consequences, which amend the burden of proving the fault of the carrier, his servants or agents in favor of the cargo interest, and change the limitation measures and unit of accounts. Other strengths of the book are the wide search and literature coverage: apart from the traditional inclusion of Annexes of the three Conventions including the latest ratification status; application of the rules or domestic statutes, and monetary limits to the carriers' liability in various countries; there is extensive provision of abbreviations used and extensive citing of authoritative sources; and wide provisions of exhaustive bibliography of conventions, reports, statutes, authors and cases. Another bonus is the inclusion of materials on the author's native country: Turkish maritime law. on a modified Germanic and Civil Law Codes; there is also mention of current reforms in that country in a bid to join the European Community. Other strengths of the book are the comparative approach to Continental Civil (Belgium, France, Germany and Greece) and Common Law (UK, Australia), including the Anglo-American (US and Canada) tradition as well as the Scandinavian and Far Eastern (e.g. China) jurisdictions. In producing this book the author has made efficient use of his: legal and academic training; association with the International Chamber of Commerce; experiences with the International Maritime Organisation; and skills as one of the advisors of his government's Ministry of Foreign Affairs, on maritime and aviation matters. The author is to be congratulated on the admirable grasp he displays of the wealth of materials at his disposal. Although not necessarily original, the concept is intriguing, the approach is balanced and persuasive, and the study as a whole provides valuable contribution to an understanding of the problems facing the truncated maritime law convention regime at the present day. makes a forceful and persuasive case which gains additional strength when advanced during a period of widespread concerns. The book will be a valuable addition to knowledge and scholarship in maritime law generally and the convention-based regimes of sea carriage in particular. It will no doubt benefit practitioners, lawyers, shippers, policy makers, lawmakers, as well as law and business studies' students and the more advanced scholars and researchers.

Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku PDF
Author:
Publisher: Anadolu Universitesi
ISBN: 9750601866
Size: 67.65 MB
Format: PDF, Docs
Category : Commercial law
Languages : tr
Pages : 310
View: 1846

Get Book