Ngiliz Ermeni Ttifak

 ngiliz Ermeni  ttifak  PDF
Author: Halil Ersin Avcı
Publisher: Halil Ersin AVCI
ISBN: 605696034X
Size: 16.73 MB
Format: PDF, Mobi
Category : History
Languages : en
Pages : 554
View: 2636

Get Book

Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşü İngiliz Ermeni İttifakı ile başladı. Peki İngilizler ve Ermeniler nasıl ittifak etti. 1688'de İngiliz ve İran-Hindistan Ermenileri arasında imzalanan ve asırlarca sadık kalınarak koruna bu antlaşma nasıl gerçekleşti. Üzerinde güneş batmayan İngiliz İmparatorluğu'nun kuruluşunda Ermeniler ne gibi bir role sahiplerdi? İngiliz istihbarat ağının şekillenmesinde 19. yüzyılda İngilizler Ermenileri nasıl kullandı? İngilizler, kendi imparatorluk çıkarları için Ermeniler ve Türkleri nasıl birbirine düşman etti? 1915 olaylarının perde arkasında neler var? Peki İngilizler neden Ermenileri yüz üstü bıraktılar? Daha bunun gibi onlarca günümüze kadar cevaplanmamış sorular bu çalışmada cevap buluyor. Halil Ersin Avcı'nın 7 yıllık Türkiye, İngiltere, Fransa, ABD ve Almanya'daki araştırmalarının neticesinde ortaya çıkan bu çalışma kapsamı itibariyle de bir ilk. Ermeni Meselesine ve Ortadoğu'yu kana bulayan daha birçok mevzuya hiç bakmadığınız bir açıdan bakacaksınız.

Smet N N

 smet  n n  PDF
Author: Pars Tuğlacı
Publisher:
ISBN:
Size: 25.77 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
Category : Politicians
Languages : tr
Pages : 452
View: 1085

Get BookSelahaddin Eyyubi Ve Arslan Y Rekli Richard

Selahaddin Eyyubi ve Arslan Y rekli Richard PDF
Author: Walter Scott
Publisher: Ötüken Neşriyat A.Ş.
ISBN: 6051551018
Size: 35.91 MB
Format: PDF, Docs
Category : Fiction
Languages : tr
Pages : 454
View: 6486

Get Book

3. Haçlı Seferinin Filistin Safhasının Romanı Bu eser tarihî bir romandır. Hikâyesi Filistin’de geçer, Üçüncü Haçlı seferiyle ilgilidir. Başlıca kahramanları, (Yıldırım) Selahaddin Eyyubî ile 3. Haçlı seferi organizatörlerinden İngiltere Kralı Arslan Yürekli Richard’dır. Bu savaşlarda Filistin cephesinde Selahaddin Eyyubî Taberiyye’de parlak bir zafer kazandı, Kudüs-i Şerîf’i Haçlılardan geri aldı, Kudüs Kralı Lui’yi esir etti, Haçlı mutaassıplarının adını da, nişanını da sildi. Devrinde batılıların İslâm ülkelerinde gördükleri ümran ve medeniyet, Avrupalıların medenîleşme yoluna girmelerinde etkili olmuştur. İngiltere Kralı Richard’a gelince; “Arslan Yürekli” lakabıyla anılan bu adam kuvvet ve cesaretiyle şöhretliydi. Fransa Kralı ve Almanya İmparatoru ile ittifak yaparak üçüncü bir Haçlı Seferi düzenledi; deniz yoluyla Şam’a geldi, Akkâ’yı zaptetti. Fakat müttefik krallar daha ileri gitmeye cesaret edemediler. Hatta Fransa Kralı askerinin geri kalanını alıp ülkesine döndü. Üstelik bir aralık İngilizler Almanların bayraklarını yırttıkları için, bunlar da döndüler. Filistin’de Richard yalnız kaldı ve Selahaddin Eyyubî ile barış imzalamaya mecbur oldu. Kudüs’ten vazgeçip ülkesine döndü. Bu gaddar ve kibirli hükümdar, sefer esnasında o kadar zulüm ve şiddet göstermiş, öyle böbürlenmiştir ki, müttefikleri bile kırılmışlar ve ondan nefret etmişlerdi. İşte Walter Scott, Selahaddin Eyyubî’nin kişiliği ve ahlâkî yüksekliğiyle Richard’ın zalimliklerini ve fıtratındaki kötülüğü karşılaştırmıştır. Eser, Haçlı seferlerinin “Haçlı” yüzünü içeriden yansıtan ibretlik bir tarih bilgeliğidir.

T Rk E Bilen Aran Yor

T rk e bilen aran yor PDF
Author: Nejat Muallimoğlu
Publisher:
ISBN:
Size: 34.99 MB
Format: PDF
Category : Dil
Languages : tr
Pages : 1090
View: 4166

Get Book

Turkish language; Turkey; study and teaching.

Y Z Cat Ve Olayda D Nya Tarihi

Y z  cat ve Olayda D nya Tarihi PDF
Author: Kubilay Mehmet Gül
Publisher: KAFEKÜLTÜR YAYINCILIK
ISBN: 6051430032
Size: 55.61 MB
Format: PDF, Docs
Category : History
Languages : tr
Pages : 248
View: 3192

Get Book

Dünyamız ve tarihi o denli yaşlandı ki onu artık yazmak ya da anlatmak iyiden iyiye zorlaştı hak verirsiniz. Bu durum aslında bir tartışmayı da beraberinde getiriyor: Çok belge ve bilgi ile ne kadar şey anlatılabilir geçmişimize dair? Sanırız bu noktada belirgin ve öne çıkan belge kategorilerine bilgi türlerine ihtiyaç duyuyoruz. İşte Yüz İcat ve Olayda Dünya Tarihi yeni ve çağdaş tarih okumalarının en anlaşılır ve sağlıklı yüzlerinden birini ortaya koyuyor: Kategorik olgular ışığında tarihi okumak ve anlamaya çalışmak. Dünya Savaşları yazarımız Tarihçi ve eğitimci Kubilay Mehmet Gül, bu yeni kitabında tarihi öğrenmek yerine onu bugünden anlama yöntemini okurlara benimsetme amacında. Günümüzde hayatımızı derinden etkilemiş, değiştirmiş ya da etkilemeye ve değiştirmeye devam eden birtakım buluş ve olayların tarih içinde ne denli önemsiz ya da ihmal edilebilir durumlarda ortaya çıktıklarını görüyoruz kitapta. Böylelikle tarihin, yani zamanın insani anlamlar bütününde akış ve birikiminin onlara yükledikleri değerlerin farkına varıyoruz. İşte bu noktada Yüz İcat ve Olayda Dünya Tarihi bizlere tarihin anlam boyutunu yeniden kazandırıyor ve günlük hayata bakışımıza hem anlam katıyor hem de onu derinleştiriyor.

Orta A Tarihi

Orta a  Tarihi PDF
Author: YE. Agibalova
Publisher: YORDAM KİTAP
ISBN: 6051722106
Size: 35.69 MB
Format: PDF, Mobi
Category : Young Adult Nonfiction
Languages : tr
Pages : 288
View: 4870

Get Book

Ortaçağ tarihini, feodalizmin kuruluşu, gelişmesi ve sonra kapitalizmin serpilmesi ve ilk burjuva devrimleriyle birlikte çöküşü çerçevesinde ele alan Ortaçağ Tarihi, 5. yüzyıl ile 17. yüzyıl arasındaki sınıf mücadelelerinin kapsamlı bir panoramasını sunuyor. Tarihsel materyalist yöntemi evrenselci bir bakış açısıyla birleştiren eser, Ortaçağ tarihini Batı Avrupa feodalizmiyle sınırlayan alışıldık bakış açısının ötesine geçerek, Avrupa, Ortadoğu, Hint ve Çin tarihlerinin birlikte düşünülebileceği bir çerçeve sunuyor. Tarihin akışını imparatorlukların, krallıkların ve aristokratların hâkimiyet ve iktidar mücadelelerinden ibaret görmeyen yazarlar, köylülerin, zanaatkârların ve işçilerin mücadelelerine odaklanarak materyalist tarih-yazımının parlak ve incelikli bir örneğini sunmakla kalmıyor, aynı zamanda bu mücadelelerin kültür ve düşünce yaşamındaki yansımalarını da gözler önüne seriyor. Kitap, resimlerden, haritalardan, tasvirlerden ve tablolardan oluşan zengin görsel içeriğiyle de, okurun Ortaçağ dünyasına daha kolay nüfuz etmesini sağlayacak bir kılavuz niteliğinde.

Ngiliz Belgelerinde Atat Rk

 ngiliz belgelerinde Atat rk PDF
Author: Mustafa Kemal Atatürk (Gazi).)
Publisher:
ISBN: 9789751604231
Size: 42.45 MB
Format: PDF, Docs
Category :
Languages : en
Pages : 550
View: 1575

Get BookIngiltere Ve Hindistan

Ingiltere Ve Hindistan PDF
Author: Ahmet Ağaoğlu
Publisher:
ISBN:
Size: 30.52 MB
Format: PDF, ePub, Docs
Category : Great Britain
Languages : en
Pages : 44
View: 160

Get BookBipolar D Nya Teorisi

Bipolar D nya Teorisi PDF
Author: HUANG FENGLIN
Publisher: FengLin Huang
ISBN:
Size: 14.29 MB
Format: PDF, Docs
Category : Antiques & Collectibles
Languages : tr
Pages : 200
View: 5633

Get Book

Marksizmin temel ilkelerini miras alan ve geliştiren bu akademik çalışma, dünyanın tarihsel yapısını materyalist diyalektik kullanarak analiz eder ve sosyalist hareketin yönünü ve komünizmi gerçekleştirme yollarını tahmin eder.Sadece Marksist teorinin yatay dinamik bölümünü telafi etmekle kalmaz, aynı zamanda insan toplumunun gelişimi için mantıklı bir yola işaret eder.Dahası, Çin'in "Kemer ve Yol Girişimi" nin önerisini ve uygulamasını çeşitli açılardan öngörmekte ve insanlık için ortak bir geleceği olan bir topluluk oluşturmak için teorik temel ve gerekçe sunmaktadır. Üretici güçler ile üretim ilişkileri arasındaki çelişkili hareket hakkındaki teori, Marksizmin çok önemli bir parçasıdır ve sosyalist devrim ve inşayı yönlendirmek ve dünya tarihini analiz etmek için kullanılır.Bununla birlikte, klasik yazarlar materyalist diyalektiğin tarihsel sınırlamaları ve doğanın ve insan toplumunun gelişimini araştıracak yatay perspektif eksikliğinden dolayı ilişkilerini açıklayamadılar.Sonuç olarak, ya üretici güçler ya da üretim ilişkileri, Marksist teori ve pratikte tek belirleyici faktör olarak görülür ve tartışma devam eder.Çok sayıda ampirik analize dayanan bu kitap, tarihsel materyalizmin temel sorununu coğrafi rekabet perspektifinden çözdü.Bu kitap, Neolitik Çağ'da tarımın icat edilmesinden sonra, tür rekabetinin yerini, insan toplumunun gelişimi için temel itici güç haline gelen kara tabanlı coğrafi rekabet ile değiştirdi.Sadece özel mülkiyet ve ataerkil klanlar, kabileler, milliyetler, sınıflar, ülkeler ve bölgeler gibi sosyal organizasyonları değil, aynı zamanda Doğu ve Batı'nın “iki kutbunu” değişen toplumsal biçimlerde rekabet etmeye, üretken güçler geliştirmeye ve şekillendirmeye zorladı. İç Asya göçebelerinin oluşumundan sonra dünya tarihi. Bu kitap, MÖ 500'den sonra Doğu ve Batı arasındaki "iki kutuplu" yarışmaların tarihini üç aşamaya ayırmaktadır.İlk aşamanın başlangıcı, güçlü feodalist Çin tarafından güç çekirdeği olarak belirlendi ve ikinci aşamanın güç çekirdeği olan kapitalist Birleşik Krallık'ın yükselişiyle sona erdi.Bu aşamada, itici gücü olarak "toprak vergilerinin" alınmasıyla, medeniyet derecesinin azalmasıyla Doğu'dan Batı'ya nispeten bağımsız dört siyasi-ekonomik varlık kuruldu: antik Çin, İç Asya, İslam ve Avrupa ( Bu kitapta sırasıyla Bölge 4, Bölge 3, Bölge 2 ve Bölge 1).Kapitalist İngiltere'nin güç çekirdeği olduğu ikinci aşama, üçüncü aşamada gücün çekirdeği olan sosyalist Çin'in gelişmesiyle sona erdi.Bu aşamadaki itici güç "hammadde pazarına" ulaşmaktı.Birinci kuşak iki kutuplu dünya modeline dayanarak, Batı'dan Doğu'ya nispeten bağımsız iki siyasi-ekonomik varlık, kapitalist sistem ve sosyalist sistem kuruldu.Bu aşama kamu malları, doğal tekel ve rekabet alanlarına odaklanan üç ekonomik kolonileşme evresine ayrılmıştır.Bu kitap, iki aşamanın belirli düzeylerini analiz etmek için büyük miktarda geçmiş verisi kullanmaktadır.Olgusal veri desteğinin bazen yeterli olmamasına ve bazı sonuçların tartışmaya açık olmasına rağmen, teorik sistem makro olaylar doğrultusunda tamamlanmış ve genel çerçeve ikna edicidir. Birinci ve ikinci aşamaları analiz ederek, bu kitap üçüncü aşamanın aşamaları ve sonuçları hakkında teorik bir tahminde bulunmaktadır.Bu kitap, üçüncü aşamanın sosyalist Çin'in gelişmesiyle başladığını ve dünya komünizminin gerçekleşmesi ve jeo-rekabetçi ilişkilerin yok oluşuyla sona ereceğini gösteriyor.Bu aşamanın itici gücü “mülkiyet hakları işbirliğinin” kazanılmasıdır.İkinci aşama iki kutuplu dünya modeline dayanarak, rekabet, doğal tekel ve kamu malları alanında devlete ait işletmelerin işbirliğinin üç aşamasından geçecektir.Doğudan batıya dünya, hiçbir sosyal farkı olmayan bir varlık oluşturacak.Yazar, ekonomik küreselleşmede avantajlı Batı ve dezavantajlı Doğu'nun arka planında, jeo-ekonomiye dayanan yapısal bir birliğin tek seçenek olduğuna inanmaktadır.Devlete ait işletmelerin sınır ötesi işbirliği, özel ekonominin doğal kısıtlamasını kırmanın, dünya rekabetinde temel statüyü kazanmanın, yurtiçi ve yurtdışındaki yeterli talep sorununu çözmenin, ekonomik ve politik durumunu iyileştirmenin tek yoludur. çeşitli ülkelerde işçi sınıfı ve kapitalist sömürge sistemine bağımlılıktan kurtulun.Bu nedenle, kamu iktisadi teşebbüslerinin mülkiyet hakkı işbirliği, insan toplumunun gelecekteki gelişimi için temel itici güçtür.Bu kitap, ekonomik işbirliğinin bu tarihsel sürecini bir itici güç (devlete ait işletmelerin ulusötesi mülkiyet hakları işbirliği), üç aşama (ilk Bölge 4 ve 3, sonra Bölge 4, 3 ve 2 ve son olarak Bölge 4, 3) olarak özetlemektedir. 2 ve 1) ve üç alem (önce rekabet, sonra doğal tekel ve son olarak kamu malları). Kitap 2013'ün başlarında sonuçlandırıldı ve Çince versiyonu Merkezi Derleme ve Çeviri Yayınları tarafından Mart 2014'te yayınlandı. Eylül ve Ekim 2013'te Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, dünyaya "İpek Yolu Ekonomik Kuşağı" "ve" 21. Yüzyıl Deniz İpek Yolu ".Tarihini eski İpek Yolu'na kadar uzanan Kemer ve Yol Girişimi, ortak bir çıkarlar, gelecek ve sorumluluklar topluluğunu, ekonomik karşılıklı güven, ekonomik bütünleşme ve kültürel hoşgörü içeren ortaklaşa bir araya getirmeyi amaçlıyor.Lansman, başlatıldığından beri uluslararası topluluktan yoğun ilgi ve takdir görmüştür.Çin'in kendi ekonomik sorunlarını çözme, yol boyunca ülkelere yeterli tedarik sağlama, gelişmemiş ülkelerde içsel momentumu artırma, insanların yaşam standartlarını iyileştirme ve dünya çapında fazla varlıkların korunmasını ve değerlenmesini teşvik etme konusunda büyük başarı elde etti."Kuşak ve Yol Girişimi" ni yürütürken, Çin'in kamu iktisadi teşebbüsleri ile hat üzerindeki diğer ülkeler arasındaki mülkiyet hakları işbirliğinin çok önemli bir rol oynadığını görebiliriz.Bölge 3'teki Rusya, İç Asya ve Pakistan gibi ülkeler, Bölge 4'te Çin ile işbirliğinde önemli ilerlemeler kaydetti. Altyapı, enerji, imalat ve ticaret gibi rekabetçi alanlarda atılımlar gerçekleştirildi.Bütün bunlar kitabın üçüncü aşama hakkındaki bilimsel tahminlerini kanıtladı. Bu kitap sadece Marksist teori geliştirmekle kalmaz, aynı zamanda Kemer ve Yol Girişimi'nin pratiğiyle bilimsel kehaneti de kanıtlar.Çince versiyonu yayınlandığından beri her taraftan büyük ilgi gördü ve tanındı.Yabancı dil versiyonunu hazırlarken, yazar içeriğin Çince versiyonunu önemli ölçüde sıkıştırdı ve değiştirdi, bu da kitabı daha eksiksiz ve daha okunabilir hale getirdi.

Belleten

Belleten PDF
Author: Türk Tarih Kurumu
Publisher:
ISBN:
Size: 61.93 MB
Format: PDF, Docs
Category : Excavations (Archaeology)
Languages : tr
Pages :
View: 3805

Get BookCumhuriyetin 75 Y L

Cumhuriyetin 75 y l  PDF
Author:
Publisher:
ISBN: 9789753639354
Size: 40.68 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
Category : Turkey
Languages : tr
Pages : 1178
View: 4305

Get Book