Fatiha Suresi Tefsiri

Fatiha Suresi Tefsiri PDF
Author: Mirza Beşiruddin Mahmud Ahmed
Publisher: İslam International Publications Limited
ISBN: 1848802986
Size: 18.55 MB
Format: PDF, Mobi
Category : Religion
Languages : tr
Pages : 136
View: 5437

Get Book

Kuran-ı Kerim hem Kitabullah hem Kelamullah olan tek kitaptır. Yani Kuran-ı Kerim haricindeki kitaplar Allahcc ta-rafından gönderilmiş olsa bile Allah’ıncc kelamı değildir. Çünkü insan sözleri o kitaplara karışmıştır. Kuran-ı Kerim ise Besmelenin be’sinden başlayıp vennas’ın son harfine kadar her harfi Allah’ıncc kelamıdır. Bu Kitap nazil olduğu günden beri korunmuştur. Bir keli-mesi bile eksik veya fazla değildir. Hiçbir hükmü geçersiz değildir. Hiçbir ayeti mensuh olmamıştır. Her harekesi dahi Allah’ıncc koruması altındadır ve içinde şüpheye düşürecek hiçbir ifade yoktur. Kuran-ı Kerim haricinde hiçbir kitap bu özelliklere sahip olmadığından dolayı insanlara kılavuzluk edecek durumda değildir. Ne yazık ki Müslümanlar paha biçilmez bu Kitabı unutup diğer kitaplarla ilgilendiler. Al-lah’ıcc bırakıp başkalarına uydular. Arapçayı bilmeyen, şanssızlıklarından dolayı Kuran-ı Ke-rim’i incelemeye fırsat bulamayanlar veya Allah’ıncc kela-mını anlamak için içlerinde istek bulunmayanların Kuran-ı Kerim’in güzelliklerinin farkına varmaları için bu tefsiri ka-leme aldık. Elinizdeki cilt tefsirimizin birinci cildidir. Bu tef-sirin daha önce üç cildi yayınlanmış olup Kuran-ı Kerim’in orta ve son kısmına ait surelerle ilgilidir. Allah-u Teala bi-zim bu acizane çabamızı kabul eylesin. Bu tefsir vasıtasıyla Kuran-ı Kerim’in nuru insanların içinde ve dışında yeniden parlasın ve bize de bu tefsiri tamamlamayı nasip etsin. Amin. Vadedilen Mesih’inas II. Halifesi Mirza Mahmud Ahmed Lahor 23 Mayıs 1948

Fatiha Suresi Tefsiri

Fatiha Suresi Tefsiri PDF
Author: Mahmud Sami Ramazanoğlu
Publisher: ERKAM YAYIN SAN. A.Ş.
ISBN: 6053022004
Size: 32.18 MB
Format: PDF, Mobi
Category : Religion
Languages : tr
Pages :
View: 449

Get Book

Fatiha Sûresi, Kurana edepLe girişin mükemmel kapısı. Kitabın anahtarı. Günde en az kırk kez okuyoruz onu. Merhum Üstad Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri, mü'min gönülleri Fatiha Sûresi ikliminde nefes almaya çağırmış. 0 mübarek sûreyi açıklayan en veciz ifadelerden sohbetler oluşturmuş.

Kur An N Z Kap S Fatiha Suresi Nin Tefsiri

Kur an  n  z  Kap s  Fatiha Suresi nin Tefsiri PDF
Author: Muhammed Hüseyin (R.A.)
Publisher: Diyar Yayıncılık
ISBN: 6056619257
Size: 26.40 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
Category : Religion
Languages : tr
Pages : 384
View: 3228

Get Book

"Fatihasız namaz olmaz, Fatihanın manasını bilmeyenin de Fatihası olmaz"

Fatiha Tefsiri

Fatiha Tefsiri PDF
Author: Bediüzzaman Said Nursi
Publisher: Nesil Basım Yayın Gıda Ticaret ve Sanayi A.Ş
ISBN: 6051319395
Size: 57.80 MB
Format: PDF, ePub, Docs
Category :
Languages : tr
Pages : 160
View: 7051

Get Book

Cenâb-ı Hak, insanı, kâinata câmi bir nüsha ve on sekiz bin âlemi hâvi şu büyük âlemin kitabına bir fihrist olarak yaratmıştır. Ve Esmâ-i Hüsnâdan her birisinin tecellîgâhı olan her bir âlemden bir örnek, bir numune, insanın cevherinde vedîa bırakmıştır. *** İnsan şu âlem-i kebirin bir misal-i musağğarıdır ve Fatiha-i Şerife şu Kur'ân-ı Azîmüşşânın bir timsal-i münevveridir. Said Nursİ [Nesil Yayınları]

Fatiha S Resi Tefsiri

Fatiha S resi Tefsiri PDF
Author: Yasar Nuri Öztürk
Publisher:
ISBN: 9789756779071
Size: 34.33 MB
Format: PDF, Docs
Category :
Languages : tr
Pages : 80
View: 2116

Get BookKerimce Fatiha I Erif

Kerimce Fatiha i  erif PDF
Author:
Publisher: Mevlüt Baki Tapan
ISBN:
Size: 68.49 MB
Format: PDF, Docs
Category :
Languages : tr
Pages : 75
View: 1884

Get Book

“Fatiha-i Şerif” adlı bu Damlahatnâme, “Derlemasyon” Külliyatının “Kerimce” Setine bağlıdır. Damlahatnâme olarak derlemeliği ve hakikati ön planda tutmamaktadır. Eser, özel bir amaç uğruna 17 gün içerisinde derlenmiştir ve birçok âlim, uzman ve hafız kaynaklarından faydalanılmıştır. Bünyesinde birçok âlim ve din adamının mealini, çeviri ve eser kaynaklarını barındırmaktadır. İlgili eser, 1. Sûret, 0.1 sürümdür.

Nahc Vani Tefs R Ali Hsan T Rcan

NAHC VANI TEFS R  Ali  HSAN T RCAN PDF
Author:
Publisher: türcanlar
ISBN:
Size: 44.39 MB
Format: PDF, Docs
Category :
Languages : tr
Pages : 808
View: 5137

Get Book

Ey Allah’ın kulları! Bilesiniz ki, Allah Azîmüşşan; bizleri yoktan var ettiği gibi, bizlere; bizlerden ve her şeyden yakın olarak yaşatıyor, beden ve ruhumuzu, kanlarımızı ve canlarımızı her an sayısız icraatlar yaparak yönetip idare ediyor. O’ndan geldik, daima O’nunlayız ve O’na gidiyoruz. O’nun memurlarıyız ve O’na mahkûmuz. Tüm başarılarımız ancak ve ancak O’nunladır. Yüce Osmanlı Sultanlığının en güçlü döneminde(Hicri 905 lerde) Elfevatih ul- İlâhiyye vel-mefatihul ğaybiyye(Nahcivanî) adında bir Tefsir yazılmış. O günün muhterem üstazları ve müfessirleri anlamakta aciz kalmışlar. Pek çok ilim dalında başarılı olan Ömer Nasuhi Hazretleri Bunu incelemiş ve şu itirafta bulunmuş: Velhasıl Bu Mübarek Tefsirde idrakinden aciz bulunduğumuz bir çok hakaik ve dekaik münderiçtir. Kardeşlerim! 1979 senesinde Kayseri Yüksek İslâm Enstitüsünde öğrenci iken Bu Tefsiri açıklayabileceğimi Tefsir Hocama arz etmiştim. Nitekim; mezuniyyet tezimi Bu Tefsiden bir mikdar terceme ile yaptım. Hulasa Rabbimin ikramı ve tevfikı ile şimdi terceme etmekteyim. O’nun bir cildini Ümmete arz etmeden önce o çalışmama ara verip Bu ’’Kırk Derste Tasavvuf’’ adlı eseri yazdım ki, okuyup çalışanlar; hiç olmazsa O Eserin tercemesine aşina olsun. Bilelim ki, Allah‟ ı ve Rasulünü sevdirdiğimiz kadar yüce sevgilere ereriz. Allah Yâr ve Yardımcımız, Rasulü şefaatçimiz olsun ve çalışmalarımızı Kıyamete kadar hayırlı ve verimli kılsın. (AMİN)

Hulasat L Beyan

Hulasat  l Beyan PDF
Author: Konyalı Mehmet Vehbi Efendi
Publisher: Bilinmiyor
ISBN:
Size: 50.52 MB
Format: PDF, Kindle
Category : Religion
Languages : tr
Pages : 18
View: 2807

Get Book

Tefsir sure sure eklenecektir. Şu anda Fatiha suresini incelemektesiniz. Direk web den okumak için burayı ziyaret edin. ---- Açıklama --- Merhum Mehmed Vehbi Hoca'mn «Hulâsat'ül Beyân Fî Tefsîr'il Kur'ân» isimli onbeş ciltlik bu büyük eseri senelerden beri Müslüman hal­kımız tarafından ısrarla aranıyordu. Son yıllardaki dinî kültürümüzün kaydettiği gelişme bu eseri daha şiddetle ihtiyaç hâline getirdi. «Hulâsat'ül Beyân»ın en büyük hususiyeti İslâm âleminde yazılmış en muteber tefsirlerden hulâsalar naklederek tefsir mevzuunda bütün nokta-i nazarları belirtmiş olmasıdır. Kazî Eeyzâvi, Fahri Bâzi, Hâzin, Medarîk, Ebussuût Efendi, Ni'metul-lah Efendi, İbni Ceriri Taberî, Nisâburî, Sıddık Han gibi pek çok müfes-sirî'nin âyetleri tefsir edişteki görüşleri nakledilmiştir. İkinci hususiyeti, Türkçe neşredilen tefsirler içinde en genişi olma­sıdır. Onbeş cilt olan bu tefsirde âyetler izah edilirken derinliklerine ka­dar inilmiştir. Üçüncü hususiyeti, âyetler toplu şekilde değil teker teker ele alın­mış ve tefsiri yapılmıştır. Dili çok sâdedir. Herkesin anlıyabileceği şekil­de selis bir üslûpla yazılmıştır.

Al Quran Whole Quran

Al Quran whole Quran PDF
Author: abdur mohammed
Publisher: Createspace Independent Publishing Platform
ISBN: 9781723017025
Size: 47.93 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
Category :
Languages : en
Pages : 570
View: 3044

Get Book

The Quran kor AHN Arabic al-Quran, literally meaning "the recitation" also romanized Quran or Koran is the central religious text of Islam, which Muslims believe to be a revelation from God. It is widely regarded as the finest work in classical Arabic literature. The Quran is divided into chapters, which are then divided into verses. Muslims believe that the Quran was verbally revealed by God to Muhammad through the angel Gabriel Jibril, gradually over a period of approximately 23 years, beginning on 22 December 609 CE, when Muhammad was 40, and concluding in 632, the year of his death. Muslims regard the Quran as the most important miracle of Muhammad, a proof of his prophethood, and the culmination of a series of divine messages that started with the messages revealed to Adam and ended with Muhammad. The word "Quran" occurs some 70 times in the text of the Quran, although different names and words are also said to be references to the Quran. According to the traditional narrative, several companions of Muhammad served as scribes and were responsible for writing down the revelations. Shortly after Muhammad's death, the Quran was compiled by his companions who wrote down and memorized parts of it. These codices had differences that motivated the Caliph Uthman to establish a standard version now known as Uthman's codex, which is generally considered the archetype of the Quran known today. There are, however, variant readings, with mostly minor differences in meaning. The Quran assumes familiarity with major narratives recounted in the Biblical scriptures. It summarizes some, dwells at length on others and, in some cases, presents alternative accounts and interpretations of events. The Quran describes itself as a book of guidance for mankind 2:185. It sometimes offers detailed accounts of specific historical events, and it often emphasizes the moral significance of an event over its narrative sequence. Hadith are additional oral and written traditions supplementing the Quran; from careful authentication they are believed to describe words and actions of Muhammad, and in some traditions also those closest to him. In most denominations of Islam, the Quran is used together with hadith to interpret sharia (Islamic) law; in a small number of denominations, only the Quran is used as a source. During prayers, the Quran is recited only in Arabic. Someone who has memorized the entire Quran is called a hafiz. Quranic verse (ayah) is sometimes recited with a special kind of elocution reserved for this purpose, called tajwid. During the month of Ramadan, Muslims typically complete the recitation of the whole Quran during tarawih prayers. In order to extrapolate the meaning of a particular Quranic verse, most Muslims rely on exegesis, or tafsir.

D V N

D  v n PDF
Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 47.56 MB
Format: PDF, Docs
Category : Islam
Languages : tr
Pages :
View: 4230

Get BookT Rk Toplumunun Kur An Kerim K Lt R

T rk toplumunun Kur an  Kerim k lt r  PDF
Author: Murat Sülün
Publisher:
ISBN:
Size: 77.41 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
Category : Din sosyolojisi
Languages : tr
Pages : 267
View: 979

Get Book

Koran; Islamic culture and study; Turkish people; Turkey.

Tefsir Cemal Halveti

Tefsir cemal halveti PDF
Author: ihramcizade
Publisher: Рипол Классик
ISBN: 5882269199
Size: 32.44 MB
Format: PDF, ePub
Category : History
Languages : tr
Pages :
View: 3250

Get Book

Tefsiru'l-Fatiha Ve'd-Duha. Qelebi Halife. Cemal-i Halvett.