R Spuns Nt Rziat La O Problem De Mesianism I Istorie

R SPUNS  NT RZIAT LA O PROBLEM  DE MESIANISM  I ISTORIE PDF
Author: ION D. VULCĂNESCU
Publisher: Editura Mica Valahie
ISBN: 6068304744
Size: 12.87 MB
Format: PDF, Docs
Category :
Languages : en
Pages : 316
View: 2074

Get Book

Cartea lui I.D. Vulcănescu, RĂSPUNS ÎNTÂRZIAT LA O PROBLEMĂ DE MESIANISM ŞI ISTORIE, nu a fost rezultatul unei amânări la răspunsul uneia dintre întrebările esenţiale de spiritualitate ale lumii vechi şi noi. Acesta a apărut atunci când autorul, după o trăire a suferinţei dincolo de înţelegerea omului normal, a reuşit să privească detaşat şi complet dimensiunea transcendentă a omului şi a neamurilor în drumul lor prin timp, spre Creator – Cel care se dezvăluie fiecărui om, fiecărui popor în funcţie de capacităţile sufleteşti şi de pătrundere a sensului metafizic al existenţei, îmbrăcate în lumina creaţiilor marilor gânditori care dau sens, conţinut şi forţă naţiunii căreia îi aparţin şi pe care o înscriu în patrimoniul de trăire al umanităţii. Acesta este motivul pentru care nu este permis nimănui şi nici unui popor, oricât de vechi s-ar considera, să-şi proclame superioritatea şi “pretenţia de monopol asupra revelaţiei divine”. Din această perspectivă, I.D. Vulcănescu, în paginile lucrării sale, analizează sintagma de “popor ales” prin sensul mesianic al poporului evreu, greu încercat în lunga sa existenţă, folosind analiza lui Nae Ionescu, pe această temă, din prefaţa romanului DE DOUĂ MII DE ANI a lui Mihail Sebastian.

Inventing The Jew

Inventing the Jew PDF
Author: Andrei Oisteanu
Publisher: U of Nebraska Press
ISBN: 0803224613
Size: 42.21 MB
Format: PDF, ePub, Docs
Category : Social Science
Languages : en
Pages : 481
View: 5710

Get Book

Inventing the Jew follows the evolution of stereotypes of Jews from the level of traditional Romanian and other Central-East European cultures (their legends, fairy tales, ballads, carols, anecdotes, superstitions, and iconographic representations) to that of "high" cultures (including literature, essays, journalism, and sociopolitical writings), showing how motifs specific to "folkloric antisemitism" migrated to "intellectual antisemitism." This comparative perspective also highlights how the images of Jews have differed from that of other "strangers" such as Hungarians, Germans, Roma, Turks.

Trecutul La Judecata Istoriei Maresalul Antonescu Pro Si Contra

Trecutul la judecata istoriei Maresalul Antonescu pro si contra PDF
Author: Gh. Buzatu (coordonator)
Publisher: Editura Mica Valahie
ISBN: 9737858751
Size: 17.22 MB
Format: PDF, Mobi
Category :
Languages : ro
Pages :
View: 2691

Get Book

Necesitatea acestei cărţi s-a impus în câmpul istoriografiei contemporane ca un răspuns ce se cerea stringent într-un moment în care istoriografia în ansamblul ei a intrat într-un serios impas girat şi încurajat de predominanţa agresivă şi interferenţa unor şcoli şi curente inconsistente, care de care mai zgomotoase, mai belicoase, mai „originale”, concomitent cu intensificarea presiunii factorului politic (guverne, parlamente, tribunale, ong-uri etc). Tematica lucrării o constituie evenimentele care au tulburat întreaga lume în perioada celui de-al Doilea Război Mondial. Studiile din această carte au apărut sub semnătura celor mai prestigioşi istorici ai neamului nostru din această perioadă: acad. Dan Berindei, acad. Florin Constantiniu, prof. univ. dr. Gh. Buzatu (coordonatorul ediţiei), Stela Cheptea şi mulţi alţii.

Maresalul Antonescu La Judecata Istoriei

Maresalul Antonescu la judecata istoriei PDF
Author: Gh. Buzatu (coordonator)
Publisher: Editura Mica Valahie
ISBN: 6068304132
Size: 35.30 MB
Format: PDF, Kindle
Category :
Languages : ro
Pages : 465
View: 3619

Get Book

Mareşalul Ion Antonescu - mai este necesar să subliniem? - a intrat deja în legendă. O legendă care, cu trecerea timpului, a prins, nimic mai simplu, contur, iar în cele din urmă s-a consolidat temeinic, astfel că, astăzi, orice tentativă de a o “demola” ori ridiculiza stârneşte, în cel mai fericit caz, mila… El a trăit, după cum şi-a dictat. Iar, în clipa supremă, a dovedit că a ştiut şi cum să moară! Era nu atât un răspuns dat bezmeticilor ajunşi Învingători, cât, mai degrabă, o lecţie dată poporului român într-una din clipele cele mai groaznice ale existenţei sale de două ori milenare, o sfidare adresată netrebniciei şi neputinţei şi, de ce nu, un legământ, în sensul: Nu vă părăsesc! Voi reveni! Mareşalul Antonescu la judecata istoriei reuneşte, în cele două compartimente distincte, numeroase studii originale pregătite pentru acest volum, contribuţii şi eseuri ale unor reputaţi istorici, în frunte cu însuşi Nicolae Iorga, Patriarhul istoriografiei române, dar şi mărturii ale unora dintre “actorii” dramei României în cursul celui de-al doilea război mondial (Regele Mihai I, C. Rădulescu-Motru, Constantin I. Kiriţescu, Sextil Puşcariu, Ion Petrovici, Vasile Harea, Grigore Gafencu, Gheorghe Barbul, generalii Constantin Pantazi, Ion Gheorghe şi Platon Chirnoagă, Henriette şi George Magherescu) ori contribuţii semnate de faimosul istoric german Andreas Hillgruber, Şerban C. Andronescu, Nicolae Baciu ş.a. Au fost reţinute, în context, remarcabilele Însemnări din celulă, din primele ceasuri după lovitura de stat de la 23 august 1944, datorate Mareşalului Ion Antonescu personal. Ne face o deosebită plăcere să exprimăm întreaga gratitudine colaboratorilor care au pregătit special texte pentru tomul de faţă (Academician Dan Berindei, Raoul Şorban, Adrian Păunescu, Gh.I. Ioniţă, Jipa Rotaru, V.F. Dobrinescu, Dana Beldiman, Horia Dumitrescu, Ion Coja, Teodor Mavrodin, Virgiliu Z. Teodorescu, Radu Theodoru, Kurt Treptow, Octavian Burcin, Şerban Alexianu, Robert Zidaru, Stela Cheptea, Mihai Ungheanu, Mircea Dogaru, Vlad Hogea, Cezar Mâţă, Mihai Lupoi, Mihai Popa), iar pagini de substanţă am desprins din cărţile şi studiile datorate d-lor Florin Constantiniu, membru corespondent al Academiei Române, Larry L. Watts, Alesandru Duţu, Corneliu Vadim Tudor, Ioan Dan, Didi Miler, Traian Golea ş.a. Mareşalul Antonescu la judecata istoriei nu-şi propune altceva, se înţelege, decât să continue şi să încurajeze discuţiile libere despre UN OM şi O EPOCĂ. Cu metodele şi mijloacele specifice istoriei.

Save The Honour Of Civilization

Save the Honour of Civilization PDF
Author: Simion Săveanu
Publisher:
ISBN:
Size: 75.61 MB
Format: PDF, ePub, Docs
Category : Shipwrecks
Languages : en
Pages : 171
View: 2749

Get Book

Discusses the tragedy of the "Struma", the ship which sank in the Black Sea in February 1942 on its way from Romania to Palestine with 769 Jewish refugees on board. There was only one survivor. Argues that to this day the reasons why the ship sank are not known, and that the British, Turkish, Russian, German, and Romanian governments, all of them involved in this issue, did nothing to find out the truth. Calls for opening the relevant archives and disclosing the truth. Includes interviews with people who were connected with the "Struma" incident, and an interview of the survivor David Stolear conducted by Maria Arsene (pen-name of Arthur Mendelovici) in 1972.

The Romanian Orthodox Church And The Holocaust

The Romanian Orthodox Church and the Holocaust PDF
Author: Ion Popa
Publisher: Indiana University Press
ISBN: 0253029899
Size: 23.67 MB
Format: PDF, Mobi
Category : History
Languages : en
Pages : 254
View: 4284

Get Book

In 1930, about 750,000 Jews called Romania home. At the end of World War II, approximately half of them survived. Only recently, after the fall of Communism, are details of the history of the Holocaust in Romania coming to light. Ion Popa explores this history by scrutinizing the role of the Romanian Orthodox Church from 1938 to the present day. Popa unveils and questions whitewashing myths that covered up the role of the church in supporting official antisemitic policies of the Romanian government. He analyzes the church's relationship with the Jewish community in Romania, with Judaism, and with the state of Israel, as well as the extent to which the church recognizes its part in the persecution and destruction of Romanian Jews. Popa's highly original analysis illuminates how the church responded to accusations regarding its involvement in the Holocaust, the part it played in buttressing the wall of Holocaust denial, and how Holocaust memory has been shaped in Romania today.

Rom Nia De La Marea Cea Mare Inut Original Mbog E Te Patrimoniul Umanit Ii

Rom nia de la Marea cea mare   inut original   mbog  e te patrimoniul umanit  ii PDF
Author: Constantin Vitanos
Publisher: Editura Mica Valahie
ISBN: 6067380706
Size: 49.74 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
Category :
Languages : ro
Pages : 185
View: 2274

Get Book

Prin volumul de față, dorim să conturăm rolul și locul ținutului dintre Dunăre și Mare în istoria noastră, contribuția sa la îmbogățirea patrimoniului umanității. De asemenea, să vă apropiem mai mult de acest ținut miraculos.

Via A Rom Neasc

Via a rom neasc  PDF
Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 15.41 MB
Format: PDF, Mobi
Category : Romanian literature
Languages : ro
Pages :
View: 1943

Get BookPolitic I Via Cotidian N Rom Nia

Politic   i via   cotidian   n Rom nia PDF
Author: Ioan Scurtu
Publisher: Editura Mica Valahie
ISBN: 6068304345
Size: 73.26 MB
Format: PDF, Kindle
Category : Romania
Languages : ro
Pages : 488
View: 7266

Get Book

Lucrarea tratează principalele aspecte ale vieţii politice şi unele elemente ale vieţii cotidiene din România secolului XX-lea şi primele două decenii ale secolului al XXI-lea. Sunt abordate următoarele teme: - Activitatea politică şi rolul unor personalităţi : Carol I, Spiru C. Haret, Nicolae Titulescu, Gheorghe I. Brătianu, Gheorghe Gheorghiu-Dej, Nicolae Ceauşescu - Politica externă a României în câteva situaţii limită : vara anului 1940, 22 iunie 1941, iunie 1958, iulie 1971, decembrie 1989. - Extremismul politic, de stânga şi de dreapta - Minorităţile naţionale din România în perioada interbelică - Viaţa cotidiană a românilor în secolul XX - Poziţia unor intelectuali faţă de societatea în care trăiau